Hvis du har tenkt å beholde båten lenge, er det ekstremt viktig at du tar godt vare på den. Rengjøring og stell er det viktigste arbeidet med en båt, og med mindre du leier inn profesjonelle som tar seg av vedlikeholdet vil båten falle fra hverandre dersom du glemmer dette. Her får du 10 tips til rengjøring av seilbåten din;

 1. Unngå oljelekkasjer

  Hold motoren i toppform ved å gå gjennom den så ofte som mulig og sørge for at den ikke lekker. Enkelte velger å sikre motoren med spesielle kluter som tar opp oljen, for deretter å hive disse som spesielt avfall når man først er i havn. Ved å finpusse motoren vil den vare lenger, og ingen oljesøl vil dukke opp på havet. Det er tross alt viktig å bevare vannet vi bruker til seiling.

 2. Bytt olje med omhu

  Vi anbefaler å bruke spesielle pumper som henter ut den gamle oljen til en container uten å søle, samtidig som man fylle på fersk olje på sikkert vis. Jo mindre olje du søler ut på motoren og pumpen, desto lenger vil den vare.

 3. Ikke fyll tanken

  Joda, selvfølgelig må du fylle bensin fra tid til annen, men gjør dette med så mye omhu som mulig og behold alltid rundt 10% av tanken tom. Fyller du helt til toppen risikerer du å få en propp i motoren, samtidig som den overflødige bensinen kan lekke på skroget eller ut i sjøen.

 4. Ikke bruk såpe

  Det er faktisk forbudt å bruke såpe når man fjerner oljesøl og lignende. Dette fordi såpen forårsaker reaksjoner med de ulike andre stoffene og er skadelig for omgivelsene. Det er dessuten ingen grunn til å bruke såpe så lenge du skifter olje og fyller bensin varsomt, ved bruk av kluter og spesielle pumper.

 5. Vedlikehold må utføres på vann

  Med mindre det er krise bør du aldri utføre noe vedlikehold mens båten står i vann. Først og fremst risikerer du å miste båten dersom du gjør noe feil eller oppdager en større lekkasje. Samtidig vil du nesten garantert forsøple rundt deg, noe sjøen lider av allerede. Vedlikehold må gjøres på land, der man kan samle avfallet og sørge for at båten er helt og holdent klart for sjøen igjen før man setter den på vannet.

 6. Vannfast maling

  Det er kanskje unødvendig å si det, men siden mange glemmer seg bort må vi nevne det – bruk alltid vannfast maling på båten din. For det første vil en noe dyrere, god, vannfast maling sitte lenger og holde båten tett. Det er dessuten også viktig å ikke ødelegge miljøet, og når man bruker vanlig maling vil den uavbrutt skille ut giftige stoffer mens du seiler og koser deg.

 7. Kvitt deg med farlig avfall

  Alt fra batterier til spylevæske og rengjøringsprodukter må kastes i spesielle beholdere – slike ting har ingen plass på en vanlig søppeldynge. Siden de forurenser miljøet, bør du samle dem og kaste alt ved spesielle fabrikker eller avfallsanlegg.

 8. Planlegg toalettbesøkene

  Husk at det er forbudt å rengjøre toalettet (spyling inkludert) når du er mindre enn 3 mil fra land. God forvaltning av avfallet er viktig når man skal seile. Gå på toalettet før du stiger ombord, eller gjør fra deg ombord minst en time før du når land.

 9. Ditt søppel – ditt ansvar

  Organisk materiale kan kastet på sjøen, helt klart. Fisk spiser gjerne restene av frukt og grønnsaker, men alt annet må du faktisk samle sammen og kaste i havnen. Dermed må også dette planlegges godt i forveien, slik at du ikke sitter igjen med stinkende søppel ombord.

 10. Rengjør ofte

  Jo mer tid du bruker på vedlikehold og rengjøring, desto lenger vil båten din vare. Vask, skrubb og sjekk for feil med jevne mellomrom, så slipper du dessuten mange unødvendige utgifter i form av teknisk oppussing og lignende.

Privacy Policy