Akter

Bakerste delen av båten. Akterut betyr altså bakerst eller bakover. Dette er trolig det første ordet du må lære deg, for orienteringen ombord er veldig annerledes enn på land. Akter, akterut heter «aft» på engelsk.

Forut

Fronten av båten. Dette hører man heldigvis på ordet, derfor er både forut og forover lett gjenkjennelige uttrykk. På engelsk heter de derimot «bow», et noe mer forvirrende uttrykk.

Babord

Venstre side av båten. Etter å ha forstått hva foran og bak er på båten, er det ekstremt viktig å lære seg «høyre» og «venstre». Babord er venstre side, sett fra bakerst i båten og mot spissen. Venstre aktenfra, altså. På engelsk heter det «Bow», til venstre.

Styrbord

Høyre side av båten. Det motsatte av babord. Alt til høyre for spissen sett aktenfra, til høyre sett i retning roret. På engelsk er uttrykket meget likt det norsk – «Starboard». Dermed vil man neppe forvirre dem når man er på en internasjonal seilbåt der engelsk brukes.

Deplasement

Dette er veldig viktig å huske når du kjøper selve båten. Deplasementet viser nemlig hvor mye vann seilbåten forskyver eller fortrenger. Båter med et stort deplasement har begrensninger med tanke på motorer og fart, samt en del tilbehør. Dette fordi man nødig vil overlaste båten eller gi den for mye fart.

Kardinalsystemet

Dette lærer du selvfølgelig om når du tar båtlappen, men det kan også lønne seg å vite for deg som ikke vil styre båten selv. Kardinalsystemet bruker nemlig bøyer til å markere farlige områder man må styre rundt. De fire bøyene står nord, sør, vest og øst for hinderet eller faren, og det er viktig å legge merke til disse på forhånd slik at man styrer unna.

Logg

Dette er selve distansemåleren på et skip, inkluder seilbåter. Disse kommer i tre typer, og må alltid føres av kapteinen med mindre et automatisk system har blitt installert. Slike logger måler både hastigheten og distansen et skip har lagt bak seg. Som blandingen av en kilometerteller i en bil og loggen til en trailer som viser at sjåføren har fulgt fartsgrensene hele veien.

Nygle

Når seilbåten skal opp på land, må den tømmes for vann fra skroget. Nygla er proppen i bunnen på båten som man må dra i for å helle ut vannet, og sette inn igjen før man setter båten til oppbevaring.

Sekstant

Også denne er veldig viktig å kunne bruke dersom man ønsker å seile. Sekstanten er en eldgammel oppfinnelse som manuelt beregner skipets posisjon sett i forhold til solen og stjernene. Denne typen navigasjon tar aldri feil, derfor er det påbudt å ha en sekstant på alle skip – også seilbåter.

Vindøyet

Denne vil du sikkert høre flere ganger når du skal ut og seile. Ved storm og byger er det viktig å kunne rette båten rett mot retningen vinden kommer fra. Dette kalles vindøyet. Når båten rettes ut mot vindøyet, får man bedre kontroll og kan senke seilene i fred og ro i avvente på lunere vær.

Det finnes selvsagt en rekke andre ord og uttrykk som seilere bruker om hverandre, og om landkrabbene. De fleste detaljene ombord på en seilbåt har sine egne ord – både offisielle og slanguttrykk. Det tar en del tid å lære seg alle disse, spesielt om man ønsker å bruke flere språk. Men de viktigste ordene har vi gjengitt ovenfor, slik at du i det minste vet om de mest grunnleggende tingene som høyre/venstre og bak/frem. Deretter er det bare å spisse ørene og høre etter når mannskapet prater. Med tiden vil alle ord og uttrykk komme helt naturlig. Kanskje vil du til og med finne opp egne uttrykk?

Privacy Policy